Informace ohledně revize kotlů

Revize kotlů na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanovuje povinnost realizovat revizi kotlů na tuhá paliva, přičemž první kontrolu bylo nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se týkala všech typů kotlů na tuhá paliva, které jsou napojené na ústřední topení a za její nedodržení hrozí pokuta až 50.000,- Kč. Dále platí povinnost provádět tuto kontrolu pravidelně každé tři roky. Kontrolu musí provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle.

  • Povinná revizní kontrola – 1x za 3 roky (všichni provozovatelé)
  • Servisní kontrola – 1x ročně (doporučeno)
  • Povinné čištění spalinové cesty – 3x ročně (2x u sezónního provozu)
  • Povinná kontrola spalinové cesty – 1x ročně
Kdo může provést povinnou revizi kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Kotle EKOEFEKT tedy mohou kontrolovat pouze osoby s osvědčením vydaným naší společností. Pro objednání revize můžete využít jednoduchý formulář přímo zde na našich stránkách, nebo si revizního technika vyhledat v sekci ZÁKAZNICKÝ SERVIS – Servisní síť.

Jak zjistím tepelný příkon svého kotle?

Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?

V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.