Kotel EKOEFEKT BIO 130 (70-138 kW)

Automatický kotel EKOEFEKT BIO 130 je určen pro pohodlné, ekologické a ekonomické vytápění s minimálními nároky na obsluhu kotle. Svým výkonem je vhodný pro vytápění bytových domů, škol, velkých provozoven a jiných průmyslových objektů jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 138 kW. Kotel EKOEFEKT BIO 130 lze spojit také do kaskády více kotlů.

Technické informace:
Jmenovitý výkon:138 kW
Optimální regulovaný výkon:70 – 138 kW
Spotřeba paliva:15 – 35 kg/h
Optimální vytápěný prostor:3500 m3
Účinnost v závislosti na palivu:až 92%
Obsah násypky (standardní):600 litrů
Max. prac. přetlak topné vody:200 kPa
Max. teplota topné vody:90 °C
Hluk kotle (ventilátoru):75 dB
Hmotnost:1850 kg
Výška kotle s násypkou (stand.):2570 mm
Šířka kotle s násypkou (stand.):1320 mm
Hloubka kotle s násypkou (stand.):2730 mm
Vstupní a výstupní voda:DN 80, PN 6
Průměr kouřovodu:150 mm
Teplota spalin:110 – 180 °C
Hmotnostní průtok spalin:0,1 kg/s
Elektrický příkon/napětí:700W/400V/50Hz
Vodní objem:1150 litrů
Doporučené palivo:hnědé uhlí – ořech 2
o zrnitosti 5 – 25 mm
Třída kotle (ČSN EN 303-5):4.
EKODESIGN
Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.
Popis kotle:

Unikátní automatický kotel EKOEFEKT BIO 130 jehož základem je litinový válcový otočný rošt osvědčené konstrukce spalující hnědé uhlí nebo směs hnědého uhlí a dřevní štěpky v poměru: 80% hnědé uhlí / 20% dřevní štěpka. Největším přínosem tohoto zařízení je její tepelná pohoda, přikládání, jednoduchá obsluha, čištění a údržba. Velkou předností kotle EKOEFEKT BIO 130 je jeho dlouhá životnost a nízké náklady na vytápění.

Dávkování paliva může být prováděno:

  1. samospádem – násypka je umístěna na kotli nad spalovacím prostorem a palivo padá přímo na rošt
  2. podávacím šnekem – podávací šnek dopravuje palivo z násypky a dávkuje ho do spalovacího prostoru (na rošt)

Otáčivý pohyb roštu umožňuje samotížný přísun paliva ze zásobníku a současný odsun vyhořelého popela bez dalších mechanických pohonů. Třítahový systém výměny tepla dosahuje až 92% účinnosti. Vertikální výměník spalin omezuje usazování prachu, což zvětšuje komfort obsluhy. Hoření paliva na povrchu roštu, za přívodu dostatečného množství vzduchu a po regulovatelně dlouhou dobu, zaručuje dokonalé spálení a využití všech hořlavých látek obsažených v uhlí.

Vysokou účinnost spalování a bezprašný provoz kotle zajišťuje odtahový ventilátor spalin montovaný ke komínové zděři. Kotel je vybavený regulací, která umožňuje provozovat kotel v nastaveném režimu a to jak pro vytápění, tak i pro výrobu teplé užitkové vody. Kotel při spalování hnědého uhlí splňuje s rezervou přísné emisní limity. Kotel se zatápí zpravidla jen jednou ročně při zahájení topné sezóny. Zásoba paliva v násypce se doplňuje zpravidla jednou za 1 – 3 dny podle požadovaného výkonu. K provozu je nutný přívod elektrického proudu 400 V. Při jeho výpadku vydrží kotel v utlumeném stavu min. 24 hodin. Bez zásahu obsluhy se znovu rozhoří podle automatické regulace vytápění. Další užitečné informace o kotli můžete nalézt v sekci – O kotlích.

Kotel EKOEFEKT BIO 130 je vyráběn v levém nebo pravém provedení. Velikost zásobníku paliva lze upravit dle Vašich požadavků. V případě zájmu o bližší informace neváhejte využít náš poptávkový formulář, který naleznete níže.

Ke všem kotlům EKOEFEKT poskytujeme servis do 48 hodin po celé České republice a samozřejmostí je také záruka 2 roky na všechny naše výrobky.

Zapojení kotle:
Doporučené příslušenství:
Poptat kotel EKOEFEKT BIO 130:
(Vyplňte v případě, že poptáváte pro firmu.)
(Kliknutím vyberte variantu.)
(Kliknutím vyberte variantu.)
(Kliknutím vyberte variantu. V případě, že jste vybrali variantu ANO, napište do doplňujících informací předpokládanou délku šnekového dopravníku.)
(Kliknutím vyberte variantu.)