Kotel EKOEFEKT 48 (10-48 kW)

Automatický kotel EKOEFEKT 48 je určen pro vytápění středně velkých objektů, jako jsou domy o více bytových jednotkách, provozovny, školy, kancelářské budovy, rekreační zařízení a jiné objekty, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 48 kW. Kotel EKOEFEKT 48 je nenáročný na obsluhu. Díky vysoké účinnosti efektivně spaluje palivo a tím šetří výdaje za vytápění.

Technické informace:
Jmenovitý výkon:48 kW
Optimální regulovaný výkon:10 – 48 kW
Spotřeba paliva:1 – 11 kg/h
Optimální vytápěný prostor:1200 m3
Účinnost v závislosti na palivu:až 89%
Obsah násypky (standardní):250 litrů
Max. prac. přetlak topné vody:200 kPa
Max. teplota topné vody:90 °C
Hluk kotle (ventilátoru):65 dB
Hmotnost:750 kg
Výška kotle s násypkou (stand.):1670 mm
Šířka kotle s násypkou (stand.):775 mm
Hloubka kotle s násypkou (stand.):1740 mm
Vstupní a výstupní voda:DN 50, PN 6
Průměr kouřovodu:125 mm
Teplota spalin:110 – 160 °C
Hmotnostní průtok spalin:0,02 kg/s
Elektrický příkon/napětí:160W/230V/50Hz
Vodní objem:200 litrů
Doporučené palivo:hnědé uhlí – ořech 2
o zrnitosti 5 – 25 mm
Třída kotle (ČSN EN 303-5):4.
EKODESIGN
Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.
Popis kotle:

Unikátní automatický kotel EKOEFEKT 48 s otáčivým roštem. Kotle s válcovým roštem jsou vhodné pro spalování hnědého uhlí ořech 2 o zrnitosti 5 – 25 mm. Největším přínosem tohoto zařízení je její tepelná pohoda přikládání, jednoduchá obsluha, čištění a údržba. Velkou předností kotlů EKOEFEKT je také jejich dlouhá životnost a nízké náklady na vytápění.

Malé množství paliva se postupně gravitací sesouvá ze zásobníku na rošt, na němž dokonale prohoří díky udržování nízké vrstvy paliva. Rošt je speciální segmentové válcové konstrukce, jeho otáčivý pohyb zajišťuje samočinný přísun paliva ze zásobníku a odvod škváry do popelníkového prostoru.

Regulovaný spalovací proces probíhá na roštu vždy s řízeným přívodem vzduchu, který napomáhá průběhu hoření a dokonalému spalování všech hořlavých látek obsažených v uhlí. U správně nastaveného krokování roštu musí být popel odcházející z popelníku do šeda vyhořelý. Popel tvoří cca 1/12 z množství dodaného paliva. Zatápění se provádí jednoduchým způsobem pouze na začátku sezóny a po 10 minutách dodává do topné soustavy požadovaný výkon pro vytápění objektu. Spalovací proces probíhá tak, že v případě, kdy kotel natopí topnou soustavu na požadovanou teplotu, kterou si obsluha jednoduše nastaví regulátorem, kotel automaticky vypne pohon roštu i ventilátoru, čímž je oheň v topeništi utlumen. Kotel se bez zásahu obsluhy znovu spustí v okamžiku, kdy se topná soustava ochladí na nastavenou teplotu. V utlumeném stavu se kotel může nacházet až 48 hod a přesto nevyhasne. Topný výkon je do vytápěného objektu dodáván s rychlými odezvami dle aktuální potřeby tepla. Tato jednoduchá a velice spolehlivá automatická regulace zabezpečuje pohodlný a velmi ekonomický provoz kotle. Tento princip regulace navíc zajišťuje vysokou efektivitu vytápění i bezpečnost, např. při neočekávaném výpadku proudu. Během topné sezóny obsluha provádí pouze dočasnou kontrolu kotle, přičemž naplní zásobník novým palivem a vybere popel, průměrně jedenkrát za 2-3 dny. Doplňování paliva do kotle v rodinných domcích se většinou provádí ručně kbelíkem, u kotlů vyšších výkonů se s oblibou využívá šnekový či jiný dopravník. Uživatelé především oceňují spolehlivou a přitom jednoduchou regulovatelnost kotlů, přikládání jedenkrát za několik dní a nízké náklady na vytápění. Za výhodu lze považovat i možnost nasazení automatické regulace topné soustavy např. pro radiátory, ohřev vody v boileru, podlahové vytápění a podobně. Další užitečné informace o kotli můžete nalézt v sekci – O kotlích.

Kotel EKOEFEKT 48 je vyráběn v levém nebo pravém provedení. Ke kotli nabízíme výběr násypky ze široké škály různých druhů. V případě zájmu o bližší informace neváhejte využít náš poptávkový formulář, který naleznete níže.

Na všechny výrobky značky EKOEFEKT poskytujeme záruku 2 roky, na jejich kotlová tělesa 5 let a také servis do 48 hodin po celé České republice.

Zapojení kotle:
Doporučené příslušenství:
Poptat kotel EKOEFEKT 48:
(Vyplňte v případě, že poptáváte pro firmu.)
(Kliknutím vyberte variantu.)
V případě, že vlastníte násypku kotle EKOEFEKT 48, která není poškozená. Lze využít možnosti dodání kotle bez násypky.

(Kliknutím vyberte variantu.)