Kotel EKOEFEKT 600 (250-650 kW)

Automatický kotel EKOEFEKT 600 je určen pro pohodlné, ekologické a ekonomické vytápění s minimálními nároky na obsluhu kotle. Svým obrovským výkonem je vhodný pro vytápění sídlišť, velkých průmyslových objektů apod. jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 650 kW. Kotel EKOEFEKT 600 lze spojit také do kaskády více kotlů.

Technické informace:
Jmenovitý výkon:650 kW
Optimální regulovaný výkon:250 – 650 kW
Spotřeba paliva:70 – 150 kg/h
Optimální vytápěný prostor:15000 m3
Účinnost v závislosti na palivu:až 85%
Obsah násypky (standardní):1200 litrů
Max. prac. přetlak topné vody:200 kPa
Max. teplota topné vody:90 °C
Hluk kotle (ventilátoru):75 dB
Hmotnost:5000 kg
Výška kotle s násypkou (stand.):2900 mm
Šířka kotle s násypkou (stand.):2270 mm
Hloubka kotle s násypkou (stand.):3680 mm
Vstupní a výstupní voda:DN 125, PN 6
Průměr kouřovodu:200 mm
Teplota spalin:110 – 250 °C
Hmotnostní průtok spalin:0,3 kg/s
Elektrický příkon/napětí:2300W/400V/50Hz
Vodní objem:2600 litrů
Doporučené palivo:hnědé uhlí – ořech 2
o zrnitosti 5 – 25 mm
Třída kotle (ČSN EN 303-5):
EKODESIGN
Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.
Popis kotle:

Unikátní automatický kotel EKOEFEKT 600 jehož základem je litinový válcový otočný rošt osvědčené konstrukce spalující hnědé uhlí nebo směs hnědého uhlí a dřevní štěpky v poměru: 80% hnědé uhlí / 20% dřevní štěpka. Největším přínosem tohoto zařízení je její tepelná pohoda, přikládání, jednoduchá obsluha, čištění a údržba. Velkou předností kotle EKOEFEKT 600 je jeho dlouhá životnost a nízké náklady na vytápění.

Dávkování paliva může být prováděno:

  1. samospádem – násypka je umístěna na kotli nad spalovacím prostorem a palivo padá přímo na rošt
  2. podávacím šnekem – podávací šnek dopravuje palivo z násypky a dávkuje ho do spalovacího prostoru (na rošt)

Otáčivý pohyb roštu umožňuje samotížný přísun paliva ze zásobníku a současný odsun vyhořelého popela bez dalších mechanických pohonů. Třítahový systém výměny tepla dosahuje až 85% účinnosti. Vertikální výměník spalin omezuje usazování prachu, což zvětšuje komfort obsluhy. Hoření paliva na povrchu roštu, za přívodu dostatečného množství vzduchu a po regulovatelně dlouhou dobu, zaručuje dokonalé spálení a využití všech hořlavých látek obsažených v uhlí.

Vysokou účinnost spalování a bezprašný provoz kotle zajišťuje odtahový ventilátor spalin montovaný ke komínové zděři. Kotel je vybavený regulací, která umožňuje provozovat kotel v nastaveném režimu a to jak pro vytápění, tak i pro výrobu teplé užitkové vody. Kotel při spalování hnědého uhlí splňuje s rezervou přísné emisní limity. Kotel se zatápí zpravidla jen jednou ročně při zahájení topné sezóny. Zásoba paliva v násypce se doplňuje zpravidla jednou za 1 – 3 dny podle požadovaného výkonu. K provozu je nutný přívod elektrického proudu 400 V. Při jeho výpadku vydrží kotel v utlumeném stavu min. 24 hodin. Bez zásahu obsluhy se znovu rozhoří podle automatické regulace vytápění. Další užitečné informace o kotli můžete nalézt v sekci – O kotlích.

Kotel EKOEFEKT 600 je vyráběn v levém nebo pravém provedení. Velikost zásobníku paliva lze upravit dle Vašich požadavků. V případě zájmu o bližší informace neváhejte využít náš poptávkový formulář, který naleznete níže.

Ke všem kotlům EKOEFEKT poskytujeme servis do 48 hodin po celé České republice a samozřejmostí je také záruka 2 roky na všechny naše výrobky.

Zapojení kotle:
Doporučené příslušenství:
Poptat kotel EKOEFEKT 600:
(Vyplňte v případě, že poptáváte pro firmu.)
(Kliknutím vyberte variantu.)
(Kliknutím vyberte variantu.)
(Kliknutím vyberte variantu. V případě, že jste vybrali variantu ANO, napište do doplňujících informací předpokládanou délku šnekového dopravníku.)
(Kliknutím vyberte variantu.)