Ekoefekt 600 (250-600 kW)

Optimální regulovaný výkon 250-600 kW

Palivo: hnědé uhlí, směs uhlí s dřevěnou štěpkou

Automatický kotel s otočným litinovým roštem osvědčené konstrukce spalující hnědé uhlí nebo směs hnědého uhlí a dřevěné štěpky. Ideální pro Váš bytový dům, průmyslový objekt či školu.

Kotle EKOEFEKT jsou určeny pro pohodlné, ekologické a ekonomické vytápění s minimálními nároky na obsluhu kotle. Základem kotlů EKOEFEKT je unikátní konstrukce s válcovým otočným roštem.

Dávkování paliva může být prováděno:
a) samospádem – násypka je umístěna na kotli nad spalovacím prostorem a palivo padá přímo na rošt,
b) podávacím šnekem – podávací šnek dopravuje palivo z násypky a dávkuje ho do spalovacího prostoru (na rošt).

Otáčivý pohyb roštu umožňuje samotížný přísun paliva ze zásobníku a současný odsun vyhořelého popela bez dalších mechanických pohonů. Třítahový systém výměny tepla dosahuje až 90 % účinnosti. Vertikální výměník spalin omezuje usazování prachu, což zvětšuje komfort obsluhy. Hoření paliva na povrchu roštu, za přívodu dostatečného množství vzduchu a po regulovatelně dlouhou dobu, zaručuje dokonalé spálení a využití všech hořlavých látek obsažených v uhlí.

Vysokou účinnost spalování a bezprašný provoz kotle zajišťuje odtahový ventilátor spalin montovaný ke komínové zděři. Kotel je vybavený regulací, která umožňuje provozovat kotel v nastaveném režimu a to jak pro vytápění, tak i pro výrobu teplé užitkové vody. Kotel při spalování hnědého uhlí splňuje s rezervou přísné emisní limity. Kotel se zatápí zpravidla jen jednou ročně při zahájení topné sezóny. Zásoba paliva v násypce se doplňuje zpravidla jednou za 1 – 3 dny podle požadovaného výkonu. K provozu je nutný přívod elektrického proudu 400 V. Při jeho výpadku vydrží kotel v utlumeném stavu min. 24 hodin. Bez zásahu obsluhy se znovu rozhoří podle automatické regulace vytápění.

Kotle jsou vyráběné v levém nebo pravém provedení. Velikost zásobníku paliva lze upravit dle požadavků zákazníka. Kotle lze spojit do kaskády, také mohou sloužit jako záložní zdroj tepla.

Ke kotlům EKOEFEKT poskytujeme servis do 48 hod. po celé ČR.

Ekoefekt 600

Jmenovitý výkon

600 kW

Optimální regulovaný výkon

250 - 600 kW

Spotřeba paliva

70 - 150 kg/h

Optimální vytápěný prostor

15000 m3

Účinnost v závislosti na palivu

85 %

Obsah násypky (standardní)

1200 litrů

Max. prac. přetlak topné vody

200 kPa

Max. teplota topné vody

95 °C

Hluk kotle (ventilátoru)

75 dB

Hmotnost

5500 kg

Výška kotle s násypkou (stand.)

2800 mm

Šířka kotle s násypkou (stand.)

1700 mm

Hloubka kotle s násypkou (stand.)

3500 mm

Vstupní a výstupní voda

DN 125

Průměr kouřovodu

200 mm

Teplota spalin

110 - 230 °C

Hmotnostní průtok spalin

0,3 kg/s

Elektrický příkon/napětí

2300W/400V/50HZ

Vodní objem

2600 litrů

Doporučené palivo

hnědé uhlí - ořech 2

 

zrnitosti 5-25 mm

Třída kotle (ČSN EN 303-5)

-

Náhradní palivo

-

Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.

  

 Prospekt

 Certifikát

 Rozměry 1

Go to top