Ekoefekt BIO 130 Ekodesign (70-138 kW)

Optimální regulovaný výkon 70-138 kW

Palivo: hnědé uhlí, směs uhlí s dřevěnou štěpkou.

Kotel splňuje směrnici o Ekodesignu.

Automatický kotel s otočným litinovým roštem osvědčené konstrukce spalující hnědé uhlí nebo směs hnědého uhlí a dřevěné štěpky. Ideální pro Váš bytový dům, průmyslový objekt či školu.

Kotle EKOEFEKT jsou určeny pro pohodlné, ekologické a ekonomické vytápění s minimálními nároky na obsluhu kotle. Základem kotlů EKOEFEKT je unikátní konstrukce s válcovým otočným roštem.

Dávkování paliva může být prováděno:
a) samospádem – násypka je umístěna na kotli nad spalovacím prostorem a palivo padá přímo na rošt,
b) podávacím šnekem – podávací šnek dopravuje palivo z násypky a dávkuje ho do spalovacího prostoru (na rošt).

Otáčivý pohyb roštu umožňuje samotížný přísun paliva ze zásobníku a současný odsun vyhořelého popela bez dalších mechanických pohonů. Třítahový systém výměny tepla dosahuje až 90 % účinnosti. Vertikální výměník spalin omezuje usazování prachu, což zvětšuje komfort obsluhy. Hoření paliva na povrchu roštu, za přívodu dostatečného množství vzduchu a po regulovatelně dlouhou dobu, zaručuje dokonalé spálení a využití všech hořlavých látek obsažených v uhlí.

Vysokou účinnost spalování a bezprašný provoz kotle zajišťuje odtahový ventilátor spalin montovaný ke komínové zděři. Kotel je vybavený regulací, která umožňuje provozovat kotel v nastaveném režimu a to jak pro vytápění, tak i pro výrobu teplé užitkové vody. Kotel při spalování hnědého uhlí splňuje s rezervou přísné emisní limity. Kotel se zatápí zpravidla jen jednou ročně při zahájení topné sezóny. Zásoba paliva v násypce se doplňuje zpravidla jednou za 1 – 3 dny podle požadovaného výkonu. K provozu je nutný přívod elektrického proudu 400 V. Při jeho výpadku vydrží kotel v utlumeném stavu min. 24 hodin. Bez zásahu obsluhy se znovu rozhoří podle automatické regulace vytápění.

Kotle jsou vyráběné v levém nebo pravém provedení. Velikost zásobníku paliva lze upravit dle požadavků zákazníka. Kotle lze spojit do kaskády, také mohou sloužit jako záložní zdroj tepla.

Ke kotlům EKOEFEKT poskytujeme servis do 48 hod. po celé ČR.

Ekoefekt BIO 130 ekodesign

Jmenovitý výkon

138 kW

Optimální regulovaný výkon

70 - 138 kW

Spotřeba paliva

15 - 30 kg/h

Optimální vytápěný prostor

3500 m3

Účinnost v závislosti na palivu

92 %

Obsah násypky (standardní)

600 litrů

Max. prac. přetlak topné vody

200 kPa

Max. teplota topné vody

95 °C

Hluk kotle (ventilátoru)

75 dB

Hmotnost

1850 kg

Výška kotle s násypkou (stand.)

2700 mm

Šířka kotle s násypkou (stand.)

1000 mm

Hloubka kotle s násypkou (stand.)

3070 mm

Vstupní a výstupní voda

DN 80

Průměr kouřovodu

150 mm

Teplota spalin

120 - 150 °C

Hmotnostní průtok spalin

0,1 kg/s

Elektrický příkon/napětí

700W/400V/50HZ

Vodní objem

1150 litrů

Doporučené palivo

hnědé uhlí - ořech 2

 

zrnitosti 5-25 mm

Třída kotle (ČSN EN 303-5)

4

Náhradní palivo

-

Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.

  

 Prospekt

 Energetický štítek

 Certifikát

 Certifikát - ekodesign

 Rozměry 1

 Rozměry 2

Go to top